Detta är Captigo
Fördelar
Vår Approach

Detta är Captigo

Större volymer. Bättre förhandlingsläge.

Captigo erbjuder större företag i Skandinavien ökad kontroll över deras indirekta inköp. Vi arbetar nära våra
kunder över tiden för att samla och koordinera deras inköpsvolymer på kategorinivå i syfte att öka lönsamhet och
effektivitet genom konkurrenskraftiga ramavtal och handfast implementationsstöd för en ökad följsamhet.
Vi fokuserar uteslutande på icke-kritiska och icke-strategiska inköp, och använder en ersättningsmodell som
är helt resultatbaserad vilket minskar våra kunders risk och främjar ett långsiktigt och hållbart samarbete.

Läs Mer

Fördelar

Attraktiva fördelar. För alla parter.

Vår Approach

Minimal tidsåtgång. Långsiktigt engagemang

Captigo är en värdeskapande plattform som hjälper framåttänkande inköpsorganisationer
att nå 
best in class performance

Vårt Team

Om Captigo

Captigo grundades 2014. Affärsmodellen är utformad efter grundarnas samlade erfarenhet inom indirekta inköp, från både stora och mellanstora företag, och där vi utgått från hur kunderna själva helst vill se att externt inköpsstöd genomförs:

• Effektiv och resultatinriktad support för att se över inköpskategorier som vanligtvis inte får uppmärksamhet från inköpsorganisationen
• En annan typ av affärsmodell där kunden endast betalar för uppnådda besparingar – inte identifierade – och därmed sänker kundens risk
• Långsiktig support att implementera nya avtal samt följa upp på kontraktsavvikelser och besparingar, utan den fasta avgift det normalt sett innebär

Sedan 2016 är Captigo en del av OPX Partners AB.

 

Tre principer som driver vårt arbete och gör oss framgångsrika

Vårt Team

Captigo drivs av ett dedikerat team med lång erfarenhet ifrån inköpsfrågor.
member photo
Johan Leijonhielm

member photo
Marcus Löfgren

Johan Leijonhielm har över fyra års erfarenhet som managementkonsult med fokus på inköpsfrågor, och då framförallt processförbättringar, compliancefrågor samt change management. Johan har en M.Sc. i företagsekonomi från Lunds Universitet samt National University of Singapore.

Marcus Löfgren har över fem års erfarenhet som managementkonsult med fokus på inköpsfrågor där han hjälpt både svenska och internationella företag med kategorispecifika förbättringar och spend management. Marcus har en M.Sc. i företagsekonomi från Lunds Universitet samt National University of Singapore.

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vilka fördelar Captigo kan ge ditt företag.

Skicka ett Meddelande

Besök vårt kontor